4-Numerieke Modellering en Simulaties

Studiegidsnr:1025FTINMS
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Joachim Denil
Rudi Penne
Paul Levrie

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • Basiskennis numerieke technieken: computervoorstelling kommagetallen, covergentie, continuiteit, stabiliteit, conditiegetal, etc.
  • Technieken die de student toelaat om interpolatie, extrapolatie toe te passen
  • Numerieke technieken voor het bepalen van nulpunten voor lineaire  systemen (Gaussiaanse eliminatie, singuliere waarde decompositie, etc.) en niet-lineaire systemen (bisectie, secant, Newton iteratie, etc.)
  • Optimisatie (steepest decent, Newton-Raphson, etc.)
  • Oplossen van differentiaalvergelijkingen met behulp van numerieke technieken: Initieele waardeproblemen (forward/backward euler, Runge Kutta, etc.), randvoorwaarde problemen (shooting, etc.)
  • Simulatie: het toepassen van numerieke technieken voor de ingenieurswetenschappen.