4-Numerieke Modellering en Simulaties

Studiegidsnr:1025FTINMS
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student heeft een credit behaald voor 2-Wiskunde (1002FTIWIS)
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Joachim Denil
Rudi Penne
Paul Levrie

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • Basiskennis numerieke technieken: computervoorstelling kommagetallen, covergentie, continuiteit, stabiliteit, conditiegetal, etc.
  • Interpolatie, extrapolatie
  • Bepalen van nulpunten
  • Optimisatie
  • Oplossen van differentiaalvergelijkingen
  • Simulatie