4-Numerieke Modellering en Simulaties

Studiegidsnr:1025FTINMS
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student heeft ten minste 8/20 behaald voor 1-Wiskunde (1001FTIWIS) en 2-Wiskunde (1002FTIWIS)
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Joachim Denil
Rudi Penne
Maggy Goossens
Paul Levrie
Kris Annaert
Annelies Fabri
Stijn Dierckx

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • Basiskennis numerieke technieken: computervoorstelling kommagetallen, covergentie, continuiteit, stabiliteit, conditiegetal, etc.
  • Technieken die de student toelaat om interpolatie, extrapolatie toe te passen
  • Numerieke technieken voor het bepalen van nulpunten voor lineaire  systemen (Gaussiaanse eliminatie, singuliere waarde decompositie, etc.) en niet-lineaire systemen (bisectie, secant, Newton iteratie, etc.)
  • Optimisatie (steepest decent, Newton-Raphson, etc.)
  • Oplossen van differentiaalvergelijkingen met behulp van numerieke technieken: Initieele waardeproblemen (forward/backward euler, Runge Kutta, etc.), randvoorwaarde problemen (shooting, etc.)
  • Simulatie: het toepassen van numerieke technieken voor de ingenieurswetenschappen.