Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Bewegingsstelsel 1

Studiegidsnr:1025GENGE3
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Gaetane Stassijns
Jef Michielsen
Jan Van Offel
Jan Gielen
Viviane O M Van Hoof
Luc De Clerck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In het eerste deel van de module bewegingsstelsel worden inleidende begrippen van semiologie van reumatologische en orthopedische aandoeningen en van beeldvormende- en laboratoriumchnieken gegeven.
De theoretische klinische semiologie lessen worden op een geïntegreerde manier aangevuld met de “hands-on” sessies van onderzoek van het normale bewegingsstelsel, gedoceerd door de groep van de klinische lijn. Als klinische illustratie van pathologie worden statiekafwijkingen van de wervelkolom behandeld.
 
Tevens wordt ingegaan op de fysiologie van het normale gewricht en de pathofysiologie van het inflammatoire (artritis) en degeneratieve (artrose) gewricht. Als illustratie van klinische pathologie worden die ziektebeelden polyartrose en kristalartropathieën behandeld.
Eveneens wordt de normale botfysiologie met name botaanmaak en botafbraak, besproken. Als klinisch vignet wordt hieraan het ziektebeeld osteoporose gekoppeld.