Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Algemene en experimentele oncologie

Studiegidsnr:1027FBDBMW
Vakgebied:Biomedische wetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Gelijktijdige inschrijving of credit behaald voor Studium Generale deel 3. Niet te volgen in combinatie met vakken uit 1ste bachelor.
Contacturen:27
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Filip Lardon
An Wouters

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze cursus wordt dieper ingegaan op het ziekteproces dat leidt tot de ontwikkeling van maligniteiten. Daarbij wordt in een eerste luik een overzicht gegeven over kankerincidentie en -mortaliteit, cellulaire en moleculair biologische aspecten, specifiek bij het ontstaan van kanker, tumorbiologie (tumorgroei, metastasering, angiogenese, tumorimmunologie en andere fysiologische aspecten), oorzaken en preventie, en klinische gegevens i.v.m. symptomatologie, diagnostiek, prognose en therapie, met aandacht voor klassieke en nieuwe (experimentele) therapieën. In een tweede luik wordt bijzondere aandacht besteed aan het experimenteel oncologisch wetenschappelijk onderzoek, middels een groepswerk.