4-Productontwikkeling

Studiegidsnr:1027FTIPRO
Vakgebied:Productontwikkeling
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student heeft een credit behaald voor 2-Productontwikkeling (1026FTIPRO)
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Karine Van Doorsselaer
Achiel Standaert
Els Du Bois

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • De definitie en de kenmerken van het ontwerptraject bij duurzaam ontwerpen en interaction design.
  • Basisbeginselen van duurzaam ontwerpen en het aanduiden van de bepalende aspecten. Basisbeginselen van de mens-productinteractie en de cognitieve processen.
  • De basisprincipes van TRIZ, een methodologie voor creatief en probleemoplossend denken en kennis van de inventive principles module.
  • Technieken en methoden voor ecologisch ontwerpen en interaction design (persona's, scenario's, co-creatie, gebruikstesten,...)

    Toepassing:
  • Practicum waarbij de aspecten die de duurzaamheid van een product bepalen worden geïdentificeerd, geanalyseerd en op basis daarvan worden ecologische verbeteringen voorgesteld.
  • Uitvoeren van gebruikersonderzoek en het ontwikkelen en testen van een interaction design concept.
  • Snelontwerpopdracht (Triz): maak gebruik van de TRIZ inventive principles als checklist bij het genereren van alternatieve oplossingen.