Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Locomotor system 1

Course Code :1027GENGE3
Study domain:Medicine
Academic year:2020-2021
Semester:1st semester
Contact hours:0
Credits:3
Study load (hours):84
Contract restrictions: Faculty decision based on student file
Language of instruction:Dutch
Exam period:exam in the 1st semester
Lecturer(s)- NNB

3. Course contents *