Scriptie met stage

Studiegidsnr:1028FBDBIC
Vakgebied:Biochemie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:Gelijktijdige inschrijving of min. 08/20 voor Geïnt. moleculair practicum. Niet te volgen in combinatie met vakken uit 1ste bachelor.
Contacturen:180
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Wim Van Hul
Eva Geuens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Tijdens het eerste semester kiezen jullie, in samenspraak met de promotor, een scriptieonderwerp. Tijdens het tweede semester worden de praktische werkzaamheden uitgevoerd. Hiervoor worden gedurende 4 weken telkens 3 dagen vrijgehouden. Tijdens de praktische uitvoering wordt er een labjournaal bijgehouden, dit is een chronologische neerslag van alle activiteiten m.b.t. de scriptie.

De scriptie is een zelfgeschreven Nederlandse tekst waarin de student blijk geeft specifieke inzichten, methoden en technieken eigen aan het vakgebied te kunnen hanteren en resultaten van wetenschappelijke publicaties te kunnen verwerken.