6-Productontwikkeling

Studiegidsnr:1028FTIPRO
Vakgebied:Productontwikkeling
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student heeft een credit behaald voor 4-Productontwikkeling (1027FTIPRO)
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Christiaan Baelus

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Tijdens deze sessies worden de cases van de 'The company' teams als ontwerpuitdaging opgenomen.

Samen met het business team exploreren ze de context van het idee en brengen ze de verwachtingen van de doelgroep in kaart. Daartoe worden verschillende templates en ontwerptechnieken aangereikt: touchpoint matrix, persona dimensions, persona's, design requirements, lotus blossem, ... aangereikt. Ook enkele business tools worden aangewend om de 'value proposition en de business model canvas te stroomlijnen.

Er worden verschillende alternatieve concepten ontwikkeld, geoptimaliseerd en gepresenteerd. 


De aanpak bij een technologiegedreven en het gebruikers gericht innovatie traject, de onderzoeks- en ontwerpactiviteiten die daarbinnen plaatsvinden en het aanreiken van verschillende modellen.
Het gebruik van TRIZ bij het exploreren van potentiële toepassingen voor een technologie. Het gebruik van trendkaarten om de toekomstige context van een technologie in kaart te brengen.
.Explorerende technieken voor het identificeren van potentiële toepassingen. Verificatie en selectie technieken om de bruikbaarheid en de technologische en de economische haalbaarheid te toetsen.