Bachelorproef partim III: inleefstage

Studiegidsnr:1029FBDFAR
Vakgebied:Farmaceutische wetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Niet te volgen in combinatie met vakken uit 1ste bachelor. Minimum 90 studiepunten aan credits behaald.
Contacturen:36
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Paul Cos
Wim Martinet

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het opleidingsonderdeel “Bachelorproef” wordt in elk van de 3 bachelorjaren gegeven met uiteraard in elk jaar een verschillende doelstelling.

In het 3de bachelorjaar wordt ingezet op de kennismaking met het praktisch kader van de beroepsuitoefening van de apotheker:

1.   Halve dag stage in een ziekenhuisapotheek: De student maakt kennis met de beroepsactiviteiten van een ziekenhuisapotheker

2.    Halve dag stage in een UA onderzoekslabo of klinisch labo: Het merendeel van de studenten maakt kennis met wetenschappelijk onderzoek dat uitgevoerd wordt binnen het departement Farmaceutische Wetenschappen. Een select groepje van studenten maakt kennis met de beroepsactiviteiten van een apotheker-klinisch bioloog.

3.    4 dagen stage in een officina-apotheek: De student maakt kennis met de beroepsactiviteiten van een officina-apotheker

4.    (Optioneel) 3 dagen stage (tijdens paasvakantie) in het farmabedrijf Janssen: De student maakt kennis met de beroepsactiviteiten van een industrie-apotheker

5.    Deelname aan Info-avond Farmant: Na de stages wordt in samenwerking met de alumnivereniging Farmant een info-avond georganiseerd waarop apothekers uit alle gelederen van de farmaceutische sector uitgenodigd worden om extra informatie te bieden over het beroepenveld. Hierbij wordt het principe van speeddating gevolgd (studenten zitten beurtelings aan tafel met een officina-apotheker, ziekenhuisapotheker, klinisch bioloog, industrie-apotheker en doctoraatstudent farmacie). Vele studenten komen tijdens deze avond tot bijkomende inzichten die bepalend zijn voor hun verdere studiekeuze.

6.    Mondelinge voorstelling aan de hand van enkele powerpointslides: Na de stages brengen de studenten een Nederlandstalige powerpointpresentatie  over een farmaceutisch zorg aspect. Het onderwerp voor deze presentatie wordt bij voorkeur gekozen in overleg met de stagemeester uit de officina-apotheek

7.    Opmaak van een portfoliomap met verslagen en reflecties