Nederland- en Vlaanderenkunde

Studiegidsnr:1029FLWTTA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Hanne Kloots

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel wordt ingevuld als Nederland- en Vlaanderenkunde. Daarbij komen de volgende aspecten van de Lage Landen aan bod:

  • Geografie en geschiedenis
  • Bevolking en taal
  • Maatschappij (o.a. politiek, onderwijs, media)
  • Literatuur en kunst
  • Tradities en gebruiken

Ook wordt er een afzonderlijk college gewijd aan de positie van het Nederlands in Suriname.

De thema’s worden zo veel mogelijk contrastief behandeld, met specifieke aandacht voor terminologische verschillen.