2-Frans

Studiegidsnr:1029FTIFRA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Frans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Els Tobback
Eva De Volder
Raphaël Balavoine

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Waarom een cursus Frans volgen in onze huidige maatschappij ?  Verlopen de meeste contacten met anderstaligen niet in het Engels ?

Engels is een wereldtaal, right, maar…

 • de grootste en interessantste multinationals zijn in het Brusselse gevestigd en daar verloopt de communicatie met Franstalige collega’s overwegend in het Frans
 • België is een tweetalig land en het Frans is een vereiste om te kunnen opklimmen in eender welk bedrijf
 • straks moet je misschien een werf leiden met mensen die eerder Frans dan Engels begrijpen…

Tu vois ?

Onze cursussen Frans willen jullie net voorbereiden op die realiteit, waarin je naast Engels ook Frans nodig zult hebben…

… en onze cursussen bereiden jullie echt voor op het praktisch gebruiken van Frans in de professionele situaties waarin jullie – de industriële ingenieurs van de toekomst – later in terecht kunnen komen.

Wat betekent dat precies ?

 • De thema’s die aan bod komen, sluiten nauw aan bij jullie interessegebieden: bouwkunde, chemie, elektromechanica en elektronica-ICT.  Hier dus geen lectuur van literaire teksten bijvoorbeeld, maar wel woordenschat rond nieuwe technologie, architectuur en hernieuwbare energie, chemie, stedenbouw, motoren, informatica, enz.
 • En de grammatica ?  Geen schrik !  We zijn pragmatisch en werken enkel op de meest noodzakelijke grammaticale structuren die je nodig hebt om correct en vlot te kunnen communiceren.

En wat kan je dan op het einde van de rit, na het volgen van de drie opleidingsonderdelen Frans ?

Een kleine greep uit het aanbod:

 • presentaties geven over nieuwe technologieën,
 • praten over belangrijke uitvinders en uitvindingen uit je vakgebied,
 • een nieuw project voorstellen,
 • e-mails schrijven om vragen te stellen, om je ontevredenheid te uiten over een product, de levering / uitvoering van een werk of om te reageren op een klacht,
 • een mening formuleren over nieuwe tendensen in de architectuur,
 • klachten behandelen,
 • een vergadering plannen om te spreken over veiligheid en preventie op de werkvloer en
 • solliciteren

Wil je hierover meer informatie ?  Neem dan gerust contact op met Els Tobback (els.tobback@uantwerpen.be) of met Eva De Volder (eva.devolder@uantwerpen.be) !