Statistische verwerking van meetgegevens

Studiegidsnr:1030FBDBIC
Vakgebied:Biochemie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:20
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Koen Janssens
Stefan Tinck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In het vak "Statistische verwerking van meetgegevens" komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Correct afronden van meetresultaten m.b.t. beduidende cijfers en decimalen
  • Fouten op de meetresultaten m.b.t. precisie en accuraatheid
  • Foutenpropagatie van afgeleide resultaten
  • Resultaten weergegeven via normaalverdelingen
  • Betrouwbaarheidsintervalschatting bij resultaten
  • Statistische tests op meetresultaten
  • Kalibratie en ijking, inclusief foutenpropagatie bij ijking

Al deze onderwerpen worden geoefend met de volgende programma's die ook worden aangeleerd:

  • Excel
  • Matlab