Dierkunde miv beginselen van proefdierkunde

Studiegidsnr:1030FBDFAR
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:35
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Peter Aerts
Wim Martinet

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Er wordt een overzicht gegeven van de biodiversiteit en het proces van de biologische evolutie. De grote bouwplannen worden besproken aan de hand van modelorganismen gebruikt in biomedisch onderzoek (C. elegans, Drosophila, Mus musculus). De embryologie van de zoogdieren, met de mens als voorbeeld, wordt toegelicht. Tijdens de lessen proefdierkunde wordt het gebruik en de ethiek van proefdieren verduidelijkt. Verscheidene experimentele technieken worden uiteengezet zoals huisvesting, merken en immobiliseren van proefdieren, anesthesie, toediening van kandidaat geneesmiddelen, isolatie van bloed en urine evenals de mogelijkheden tot euthanasie. Ook alternatieve modellen zoals de fruitvlieg of zebravisembryo's komen aan bod. Tijdens de practica worden enkele taxa die belangrijk zijn in de farmaceutische context verder geïllustreerd: identificatie van o.a. vlo versus luis, hymenoptera versus diptera en de teek. Het bouwplan van een zoogdier wordt geïllustreerd, samen met de proefdierkundige aspecten aan de hand van de dissectie van de muis.