Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Inleiding tot de christelijke cultuur

Studiegidsnr:1030FLWGES
Vakgebied:Geschiedenis
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in acad.jaar aanvangend in ONEVEN jaar
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Robert Faesen
Kees Schepers
Tine Van Osselaer
John Arblaster

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus biedt een overzicht van de geschiedenis van het Christendom vanaf de vroeg-christelijke periode tot vandaag. Het grote kader is chronologisch. Speciale aandacht gaat uit naar de culturele aspecten van religie en naar de impact van religie op de cultuur en samenleving. Daarom wordt binnen elke periode ingezoomd op sleutelfiguren, op invloedrijke teksten, beelden en gebouwen, en op religieuze praktijken. Minstens één les is een uitstap met een rondleiding in een Antwerpse kerk (de Onze lieve Vrouwekathedraal en/of de Sint-Andrieskerk).