4-Frans

Studiegidsnr:1030FTIFRA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student heeft een credit behaald voor 2-Frans (1029FTIFRA)
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Frans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Els Tobback
Eva De Volder
Raphaël Balavoine

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Aan de hand van tekst-, audio- en filmfragmenten die nauw aanleunen bij de opleiding, worden woordenschat en grammatica herhaald en verfijnd. Specifieke, vakgebonden woordenschat wordt aangebracht. Spreek-, schrijf, lees- en luistervaardigheid komen in alle lessen aan bod.