Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

ENT, OMFS and dental surgery

Course Code :1030GENGE3
Study domain:Medicine
Academic year:2020-2021
Semester:2nd semester
Contact hours:0
Credits:4
Study load (hours):112
Contract restrictions: Faculty decision based on student file
Language of instruction:Dutch
Exam period:exam in the 2nd semester
Lecturer(s)Olivier Vanderveken
Marc Braem
Nasser Nadjmi

3. Course contents *