Orgaanfysiologie en pathofysiologie I

Studiegidsnr:1031FBDFAR
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:38
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Paul Fransen
Geert Dom
Patrick Cras

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus heeft als doel inzichten te verstrekken in de anatomie, fysiologie en
pathofysiologie van het zenuwstelsel en de zintuigen. Begrippen van ziekteleer
met de nadruk op moderne pathofysiologische inzichten worden besproken,
onder meer in de context van de ziekte van Parkinson, dementies, multiple
sclerose en hersenvliesontsteking. In het deel psychiatrie zullen kort de kliniek
en de neurobiologie van een aantal grote psychiatrische ziektebeelden worden
bestudeerd, te weten psychotische stoornissen, stemmings- en angststoornissen,
eet- en slaapstoornissen, aandachtstekortstoornissen met hyperactiviteit
(ADHD), en persoonlijkheidsstoornissen. In het practicum behandelen de studenten
het functioneel belang van anatomische aspecten van het zenuwstelsel
en zintuigen.