Geschiedenis van het gedrukte boek

Studiegidsnr:1031FLWGES
Vakgebied:Geschiedenis
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Pierre Delsaerdt

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In de geschiedenis van de westerse cultuur speelt het gedrukte boek een nauwelijks te overschatten rol. De cursus tracht deze rol aanschouwelijk te maken, en is rond drie aandachtspunten opgebouwd:

  1. het boek als object;
  2. een overzicht van de wijze waarop gedrukte informatie tot stand kwam, verspreid en gebruikt werd, en dit van de 15de tot de 20ste eeuw (productie, distributie en consumptie van het gedrukte boek, inclusief de geschiedenis van bibliotheken);
  3. een inleiding tot de boekgeschiedenis als historische discipline.

Met deze bagage worden de studenten in staat gesteld om bewuster en kritischer om te gaan met de gedrukte informatie die ze in hun eigen onderzoeksopdrachten (seminarieoefeningen, bachelorpaper, masterproef...) zullen verwerken. De opgedane kennis kan hen ook oriënteren naar een boekhistorische masterproef. Voor studenten die denken aan een loopbaan in (erfgoed)bibliotheken of de uitgeverijsector, kan deze historische introductie een eerste basis vormen .