Duitse cultuurgeschiedenis

Studiegidsnr:1031FLWTTA
Vakgebied:Cultuur
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in acad.jaar aanvangend in ONEVEN jaar
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Duitse cultuurgeschiedenis
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is voor Duits: Grammatica 1 én Duits: Grammatica 2
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Duits
Examen:2e semester
Lesgever(s)Patricia Linden
Thomas Ernst

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In het kader van deze cultuurwetenschappelijke en -historische cursus worden de grote stromingen binnen de culturele ontwikkeling van Duitsland geschetst en aan de hand van historische gebeurtenissen gecontextualiseerd. Chronologisch werken wij ons door de tijden heen: humanisme, barok, Aufklärung, de belangrijke periode rond 1800, Vormärz, de stichting van de Duitse natie in de 19de eeuw, het nationalisme en de ontwikkelingen omtrent WO1, republiek van Weimar, het nationaalsocialisme en de Holocaust, de Duitse Democratische Republiek en de Bondsrepuliek Duitsland tot in het heden. Bijzondere aandacht gaat daarbij evenwel naar de nieuwe en nieuwste geschiedenis.

Aan bod komen literatuur, filosofie, politiek, wetteksten, films, muziek en sociale media. Wij analyseren o.m. werken van filosofen als Marx en Arendt, van auteurs als Goethe en Jelinek en films van Wenders en von Trotta. Daarnaast werpen we ook een blik op de Landeskunde van Duitsland in engere zin (geografie, politieke structuren, maatschappelijk leven enz.).