Wiskunde voor ontwerpers

Studiegidsnr:1031FOWARC
Vakgebied:Architectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:21
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Stijn Verwulgen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze cursus willen we de student vertrouwd maken courant gebruikte verhoudingen en met de courante meetkundige vormen en transformaties. Deze kunnen we dan gebruiken om patronen en vlakvullingen te bestuderen en te genereren. Ook veelvlakken en hun eigenschappen en toepassingen komen aan bod, inc. symmetriegroepen van ruimtelijke objecten. We bestuderen ook kegelsneden in 2D en we sluiten de cursus af met een overzicht van wiskundig interessante 3D-objecten zoals kwadrieken en regelopper- vlakken. Verschillende accenten gelden in functie van de benadering via beschrijvende versus analytische meetkunde.