6-Frans

Studiegidsnr:1031FTIFRA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student heeft een credit behaald voor 4-Frans (1030FTIFRA)
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Frans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Els Tobback
Eva De Volder
Raphaël Balavoine

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Aan de hand van tekst-, audio- en filmfragmenten die nauw aanleunen bij de opleiding, worden woordenschat en grammatica herhaald en verfijnd. Spreek-, schrijf, lees- en luistervaardigheid komen doorheen het hele opleidingsonderdeel aan bod. Taalgebruik en taalhandelingen op de werkvloer worden verfijnd.