Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Microbiologie

Studiegidsnr:1032FBDBIC
Vakgebied:Biochemie
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minstens 40 studiepunten aan credits behaald uit 1ste bachelor vakken
Contacturen:30
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Paul Cos
Louis Maes
Davie Cappoen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus beoogt een verkenning van de natuur van de microbiele wereld, waarbij volgende micro-organismen systematisch worden besproken: eubacterien,archaea en eukaryotische micro-organismen. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan: stofwisseling, groei, fysische en chemische factoren die de groei beïnvloeden, taxonomie en fylogenie, relatie tussen structuur en functie in prokaryoten, epidemiologie, weerstand en pathogeniciteit. Verder worden de biochemie van de fermentatie en enkele biotechnologische toepassingen besproken.