Abdomen 1 partim urogenitaal stelsel en gynaecologie

Studiegidsnr:1032GENGE2
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Yves Jacquemyn
Stefan De Wachter
Wiebren Tjalma

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *