Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Abdomen 1 partim urogenitaal stelsel en gynaecologie

Studiegidsnr:1032GENGE2
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Yves Jacquemyn
Stefan De Wachter
Wiebren Tjalma

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Urologie: anatomie en fysiologie van de urinewegen. Hoe verloopt normaal urinetransport en hoe kunnen veranderingen in normale werking verklaard worden. Terminologie  van de urologische klachten zal besproken worden, evenals hoe klinisch onderzoek wordt uitgevoerd en welke technische onderzoeken binnen de urologie worden gebruikt. Basisprincipes wat betreft infectie en obstructie worden overlopen. In de lessen andrologie en seksualiteit wordt de hormonale beinvloeding besproken, interpretatie van semenanalyse uitgelegd, fysiologie van normale erectie en erectiele disfunctie besproken

 

ObGyn:

Anatomie en embryologie vrouwelijke genitalia

Fysiologie van de menstruele cyclus en vruchtbaarheidsproblemen

Het labo en de fertiliteitstherapie

Contraceptie

Seksuologie

De normale zwangerschap

Zwangerschapsbegeleiding en prenatale zorg

De normale bevalling

Het ongestoorde kraambed

Gynaecologische infecties

Menopauze

Kine bekkenbodem en perinataal

Proefexamens