Geïntegreerd metabolisme

Studiegidsnr:1034FBDBIC
Vakgebied:Biochemie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Niet te volgen in combinatie met vakken uit 1ste bachelor
Contacturen:35
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Sylvia Dewilde
An Bracke

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Metabolisme is de som van processen waarbij levende systemen vrije energie verwerven en gebruiken die zij nodig hebben om hun verscheidenheid aan functies te vervullen.
Zij doen dit door de koppeling van de exergonische reacties van de oxidatie van substraten aan de endergonische processen typisch voor de levende cel zoals mechanische arbeid, actief transport en de biosynthese van complexe moleculen.
Een overzicht zal gegeven worden enerzijds van de oxidatieve afbraak van de belangrijkste substraten zoals koolhydraten, vetten, aminozuren en nucleotiden en anderzijds van hun biosynthese.
Aandacht zal vooral besteed worden aan:
· de regulatie van de metabole wegen en hun onderlinge samenhang.
· het metabolisme van de gedifferentieerde weefsels
· de integratie van het metabolisme in het organisme.