Algemene chemie-praktijk

Studiegidsnr:1034FBDFAR
Vakgebied:Farmaceutische wetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Gelijktijdige inschrijving of eerder min. 08/20 behaald voor Algemene chemie
Contacturen:72
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Wouter Herrebout
Linny Baeten

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Inhoud Algemene chemie praktijk:

Oefeningen

 • Beduidende cijfers
 • Dimensieanalyse en omzettingen
 • Nomenclatuur
 • Chemisch rekenen
  • (Mol/molaire massa, bepaling van chemische formules, concentraties)
 • Stoichiometrie en limiterend reagens
 • Redox-reacties
 • Ideale gaswet
 • Lewisstructuren en VSEPR
 • Chemisch evenwicht
 • Zuren en basen,
 • pH berekeningen
 • Titraties

Practicum

 • Verplichte Inleidingsles veiligheid en werken in het labo
 • Bepaling molaire massa zuurstof
 • Limiterend reagens
 • Titratie sterk zuur met sterke base
 • Potentiometrische titratie van een aminozuur
 • Bepaling gehalte reducerende suikers in sportdrank
 • Verdunningsreeks: maken van een seriële verdunning
 • Reactiesnelheid en activeringsenergie
 • Verplicht practicumexamen