Moleculaire Genetica Deel I

Studiegidsnr:1035FBDBIC
Vakgebied:Biochemie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Niet te volgen in combinatie met vakken uit 1ste bachelor
Contacturen:35
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Jurgen Del-Favero
Maaike Alaerts

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus behandelt de moleculair genetische basis van bacteriën en gisten en geeft een overzicht van de manier waarop deze kennis gebruikt wordt in laboratoria en de industrie. De belangrijkste topics die behandeld worden zijn: samenstelling en functie van het bacterieël- en gist genoom; conjugatie; transformatie; transpositie; moleculaire basis van recombinatie mechanismen; opbouw, functie en gebruik van plasmiden; regulatie van genexpressie; globale regulatiemechanismen.