Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Casestudie mens en object

Studiegidsnr:1035FOWIAR
Vakgebied:Interieurarchitectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:68
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Stefan Dherdt
- NNB
Caterina Verdickt
Ann Buvens
Philip Theys
Eveline Slijper
Selin Geerinckx

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

 Het onderzoeksthema behandelt de wisselende relatie tussen Mens en Object. Je onderzoekt de impliciete en expliciete behoeften van de mens ten aanzien van een object en hoe dit menselijk gedrag kan beïnvloeden. Je kan je hierbij volgende vragen stellen: hoe definiëren de noden en behoeften van de mens de parameters om een object te ontwerpen? Hoe bepaalt een object het functioneel gebruik er van en de beleving.

In deze casestudie wordt ingezoomd op elementaire begrippen zoals schaal, gebruik en programma. Je leert omgaan met de sleutelbegrippen vormstudie en ruimtelijke compositie met focus op oriëntatie van functie en positionering in relatie met de menselijke maat. Het opmeten en het inventariseren van de inhoud dient als uitgangsbasis. Materialisatie en ruimtelijkheid vinden hun vertaling in plannen op schaal en in schaalmodel.