2-Kwaliteit en veiligheid

Studiegidsnr:1035FTIVEI
Vakgebied:Veiligheidswetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Erwin Smet
Daniël Keersmaekers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Veiligheid:

In het eerste deel worden begrippen gedefinieerd binnen de veiligheidswetgeving. ARAB en CODEX worden hierbij overlopen. Aandacht wordt besteed aan preventiestructuren binnen een bedrijf, globaal preventieplan, aansprakelijkheid, keuringsorganismen.

Een tweede deel behandelt het dynamisch risicobeheersingssysteem met de nodige aandacht voor het maken van risicoanalyses.

IKZ:

In een eerste hoofdstuk worden begrippen gedefinieerd en verklaard.  Een aantal normen in verband met kwaliteitsmanagementsystemen komen hierbij aan bod.  Het tweede hoofdstuk overloopt aan de hand van een historische situering de belangrijkste grondleggers van integrale kwaliteitszorg.  In een volgend deel wordt de KAIZEN filosofie en een reeks concepten behandeld.  De twee laatste hoofdstukken situeren zich in het domein van “problem solving”.  Hierbij worden een aantal werktuigen behandeld.