Embryologie en ontwikkeling

Studiegidsnr:1036FBDBIC
Vakgebied:Biochemie
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:39
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Steven Van Cruchten

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In de cursus staan voortplanting, de vroege embryonale ontwikkeling (embryogenese) en de ontwikkeling van de verschillende orgaanstelsels (organogenese) centraal waarbij vanuit de bevruchte eicel een complex, multicellulair gedifferentieerd embryo ontstaat.  Hierbij wordt voornamelijk de ontwikkeling van het zoogdier vergelijkend besproken. In deze optiek behandelt de cursus volgende onderwerpen:

de voortplanting- de klieving en gastrulatie

de ontwikkeling tot primitieve lichaamsvorm

de ontwikkeling van de verschillende orgaanstelsels (met name spijsvertering, ademhaling, cardiovasculair, urogenitaal, beweging (skelet en spieren) en huid met zijn derivaten). 

In de seminaries en gastcolleges wordt:

- inzicht verworven in experimentele embryologie. Adhv beeldmateriaal zal de student vertrouwd gemaakt worden met in vitro technieken gelinkt aan voortplanting en embryonale ontwikkeling bij zoogdieren maar tevens bij proefdieren, met name de zebravis. 

- inzicht verworven in het werkingsmechanisme van bepaalde teratogene stoffen