Plantkunde en inleiding tot medicinale planten

Studiegidsnr:1036FBDFAR
Vakgebied:Farmaceutische wetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:54.5
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Kris Vissenberg
Luc Pieters
Inge Van Dyck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Een systematisch-evolutief deel laat de student toe kennis te maken met de wereld van de plantaardige organismen. Via de wieren leidt een evolutielijn naar de "echte" planten, de mossen, de varens en de zaadplanten. Ook het Rijk van de de schimmels en paddestoelen komt kort aan bod. De zaadplanten krijgen de meeste aandacht omdat zij toch de belangrijkste leveranciers zijn van medicinale stoffen. De ontwikkeling van de zaadplant wordt uitgelegd met daarbij de cyclus van 'zaad tot zaad' als rode draad, evenals planteigen eigenschappen zoals de fotosynthese en de verschillende hormonen en hun functie. De ecologische betekenis van plantendelen die heel wat drogen leveren wordt hierbij toegelicht.  De ethnobotanie geeft een beeld van het gebruik van planten vanaf de oudheid tot nu. Een behoorlijk deel van de nieuwe medicijnen wordt gevonden via het onderzoek van deze planten en levert nieuwe kennis van chemische stoffen en mogelijke activiteiten en toepassinggebieden. Uitgaande van drogerijen kan men plantaardige grondstoffen maken die gebruikt worden voor de bereiding van plantaardige geneesmiddelen.