Bachelorproef

Studiegidsnr:1036FLWFID
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Bachelorproef.
De 'Bachelorproef ' kan pas in het studieprogramma worden opgenomen als de student een credit behaalde voor 'Mondelinge' en 'Schriftelijke oefeningen'.
Contacturen:0
Studiepunten:12
Studiebelasting:336
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Peter Reynaert
Geert Van Eekert
Luc Van Liedekerke
Arthur Cools
Herbert De Vriese
Willem Lemmens
Walter Van Herck
Guy Vanheeswijck
Erik Myin
Karim Zahidi
Patrick Loobuyck
Katrien Schaubroeck
Marlies De Munck
Bert Leuridan
Kristien Hens
Hugh Desmond

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De eindscriptie is een heldere en duidelijk gestructureerde filosofische uiteenzetting van 40 à 50 bladzijden lang (15000 tot 18000 woorden). Het werkstuk bevat een titelpagina, een inhoudstafel, de eigenlijke tekst van de uiteenzetting (opgebouwd uit inleiding, corpus en slot) en een bibliografie. Bij inlevering voegt de student(e) bovendien een abstract bij van maximum 1 A4.

Vanaf 2016-2017 is gelijktijdige inschrijving voor de bachelorproef en het voortgangsseminarie bachelorproef verplicht. Meer informatie vind je bij de vakbeschrijving van het voortgangsseminarie.