Middelnederlands

Studiegidsnr:1036FLWGES
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in academiejaar aanvangend in EVEN jaar
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Veerle Fraeters

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

We lezen en vertalen wekelijks een Middelnederlandse literaire of archivalische tekst met behulp van grammatica en woordenboek, en we maken ons vertrouwd met de denkwereld die er in is uitgedrukt. De studenten maken wekelijks een kleine vertaalopdracht zodat de vaardigheden die tijdens het college worden aangebracht, ingeoefend worden. Deze opdrachten bereiden de studenten voor op het examen, dat bestaat uit de vertaling van een ongezien tekstfragment.