4-Kwaliteit en veiligheid

Studiegidsnr:1036FTIVEI
Vakgebied:Veiligheidswetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student heeft een credit behaald voor 2-Kwaliteit en Veiligheid (1035FTIVEI) +
De student heeft een credit behaald voor 3-Statistiek (1015FTISTA) of neemt 3-Statistiek (1015FTISTA) op in zijn/haar studieprogramma
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Erwin Smet
Daniël Keersmaekers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Veiligheid:

Achtereenvolgens worden behandeld: arbeidsplaatsen, omgevingsfactoren, chemische agentia, arbeidsmiddelen, individuele uitrusting, bijzondere werksituaties en brandveiligheid.

IKZ:

In een eerste hoofdstuk worden een aantal werktuigen behandeld.  De volgende hoofdstukken behandelen de principes van statistische procesbeheersing (regelkaarten).