Scheiding en zuivering van biomoleculen

Studiegidsnr:1037FBDBIC
Vakgebied:Biochemie
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minstens 40 studiepunten aan credits behaald uit 1ste bachelor vakken
Contacturen:25
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Xaveer Van Ostade

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

* weefselkweek technieken: verschil cellijnen en primaire cellen, verschillende types cellijnen, onderhoud celculturen

* staalvoorbereiding:  bereiding van cel- en weefselhomogenaten, behandeling en precipitatie van biomoleculen

* scheidingstechnieken: verschillende methoden van centrifugatie, chromatografie en elektroforese.