Bachelorproef partim I: schriftelijk rapporteren over geneesmiddelen

Studiegidsnr:1037FBDFAR
Vakgebied:Farmaceutische wetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Paul Cos
Wim Martinet

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het opleidingsonderdeel “Bachelorproef” wordt in elk van de 3 bachelorjaren gegeven met uiteraard in elk jaar een verschillende doelstelling.

In het 1ste bachelorjaar wordt  aangeleerd hoe je wetenschappelijke literatuur kan opzoeken en hoe je die kan gebruiken om zelf een (populariserend) wetenschappelijk artikel rond geneesmiddelen te schrijven. Dit artikel schrijf je in groep rond een vooraf gekozen wetenschappelijk onderwerp. De basis van deze onderwerpen wordt gelegd tijdens de andere opleidingsonderdelen van het 1ste semester (fysica, chemie, dierkundige biologie en cellen en weefsels).