Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Casestudie mens, object en ruimte

Studiegidsnr:1037FOWIAR
Vakgebied:Interieurarchitectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:100
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Johan Nackaerts
Iris Van der Schueren
Johan Van Rompaey
Caterina Verdickt
Inge Somers
Gustaaf Cornelis
Stefan Dherdt
Stefan Martens
Ann Buvens
Eveline Slijper

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Opleidingsonderdeel Casestudie Mens, object & Ruimte M4

In Mens, Object en Ruimte komen we tot een synthese van de eerdere bevindingen over de 3 sleutelrealties tussen mens, object en ruimte, en gaat aandacht naar de 4de relatie: mens (ontwerper)-mens(gebruiker). De bovengenoemde relaties kunnen slechts op een betekenisvolle wijze vormgegeven worden vanuit een ethiek van zorgzaamheid. De bestaansreden voor interieurarchitectuur is een ruimtelijk antwoord bieden op de waarden, noden en behoeften van de gebruiker.

Casestudie Mens, Object & Ruimte M4: An Buvens - Stefan Dherdt  -  Iris Van Der Schueren - Johan Nackaerts 

Hier komen de sleutelrelaties van mens-object en ruimte samen en worden kennis, inzichten en vaardigheden uit de vorige leermodules gebundeld. We starten met een analytisch onderzoek waarbij kenmerken van bepaalde stijlperiodes, gesitueerd tussen 1850-1990, worden onderzocht. We onderzoeken ook de vormelijke, constructieve en historische kenmerken van een opgegeven ruimtelijk kader. Conclusies uit deze onderzoeken worden vertaald naar mogeljke ontwerpconcepten die het ontwerpend onderzoek vormgeven. Dit focust zich op het concipiëren van een verblijfssculptuur over meerdere niveaus, los van alle persoonlijke referentiekaders,  waarbij de interactie met de welomschreven ruimte en het gekozen historisch kader wordt aangegaan.

COVID 19 opmerking: De consulten en jury kunnen online plaatsvinden afhankelijk vd situatie