6-Kwaliteit en veiligheid

Studiegidsnr:1037FTIVEI
Vakgebied:Veiligheidswetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student heeft een credit behaald voor 4-Kwaliteit en Veiligheid (1036FTIVEI)
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Erwin Smet
Daniël Keersmaekers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Veiligheid:

Achtereenvolgens worden behandeld: arbeidsplaatsen, omgevingsfactoren, chemische agentia, arbeidsmiddelen, individuele uitrusting, bijzondere werksituaties en brandveiligheid.

IKZ:

In deze cursus worden de principes van “Zero Defects”  behandeld.