Moleculaire Genetica Deel II

Studiegidsnr:1038FBDBIC
Vakgebied:Biochemie
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Niet te volgen in combinatie met vakken uit 1ste bachelor
Contacturen:40
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Julie van der Zee

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus behandelt de moleculair genetische basis van verschillende aspecten van de genetica met als prototype de mens: chromosoom structuur en functie, bevruchting en embryonale ontwikkeling, genen in families en populaties, genoom projecten en model organismen, organisatie van het mens genoom, gen expressie bij mens, pathogene mutaties, genen en genoom doorheen de evolutie, genetisch merkers en het mappen van ziektegenen, identificatie van mendeliaanse ziektegenen, mappen en identificatie van genen voor complexe ziekten, moleculaire pathologie van ziekten, genetisch testen van individuen en populaties, inleiding tot functionele analyses van het genoom, proteoom en transcriptoom, overzicht van methoden voor genetische manipulatie van cellen en dieren, en nieuwe methoden voor behandeling van ziekten.