Organische chemie II

Studiegidsnr:1038FBDFAR
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Minstens 40 studiepunten aan credits behaald uit 1ste bachelor vakken
Contacturen:54
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Hans De Winter

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

 • Substitutie- en eliminatiereacties:
  • Reactiviteit van alcoholen, ethers, epoxiden, amine en thiolen
  • Organometalische stoffen
  • Radicalen en de reactiviteit van alkanen
 • Identificatie van organische stoffen:
  • Massa spectrometrie, infrarood en ultraviolet spectroscopie
  • NMR spectroscopie
 • Stoffen met een carbonyl groep:
  • Carbonzuren en carbonzuurafgeleiden 
  • Reacties van aldehyden en ketonen
  • Reactiviteit van de alpha-koolstof van carbonyl groepen
 • Aromatische stoffen:
  • Benzeen en gesubstitueerde benzenen
  • Heterocyclische stoffen