Inleiding tot het Latijn

Studiegidsnr:1038FLWGES
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in academiejaar aanvangend in EVEN jaar
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Christian Laes

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus maakt gebruik van een intensief 'taalbad', waarbij technieken en verworvenheden uit het moderne vreemdetalenonderwijs worden gebruikt, die ons kunnen helpen voor een beter begrip van Latijnse teksten. Het handboek vermijdt zoveel mogelijk de omweg langs de moedertaal.

Via deze intensieve cursus maken we kennis met:

1. uitspraak van het klassieke Latijn.                                                                                                                                                                      2. Morfologie: verbuiging van substantief en adjectief, voornaamste tijden en wijzen van het werkwoord. De studenten kunnen alle geziene vormen herkennen en ontleden.                                                                                                                                                        3. Syntaxis: structuur van de zin; gebruik van de naamvallen; de voornaamste bijzinnen; betekenis en gebruik van de conjunctief. De studenten kunnen alle geziene syntactische structuren herkennen en ontleden.                                                                                  4. Vocabularium: alle Latijnse woorden die in de cursus voorkomen, worden systematisch opgenomen in een woordenlijst , die de studenten moeten beheersen (passief, d.i. van het Latijn naar het Nederlands vertalen). Ook de aanvullende gegevens bij de woordenlijst dienen ingestudeerd.