Casestudie morfologie en typologie

Studiegidsnr:1038FOWIAR
Vakgebied:Interieurarchitectuur
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:68
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Johan Nackaerts
Nathalie Vallet
Els De Vos
Gert Van Echelpoel
Stefan Martens
Eva Plasmans
Marjan Michels
Eveline Slijper

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Wonen in een stedelijke context is het vertrekpunt. Startend met een analytisch groepsonderzoek waar verschillende woonvormen in kaart worden gebracht wordt nadien de focus gelegd op de rijwoning als specifieke typologie. Verschillende kwaliteitsvolle verschijningsvormen worden in kleine onderzoeksteams morfologisch onderzocht volgens 5 belangrijke "ruimtelijke kwaliteiten/aspecten.

° Lichttoetreding

° Relatie binnen - buiten (publiek-privé)

° Functionaliteit - organisatie

° Circulatie

° Atmosferische ervaring / intimiteit / identiteit

Dit resulteert in een ruimtelijk onderzoek aan de hand van 5 maquettes 1/100 per onderzoeksteam.

Uit het analytisch onderzoek wordt een gefundeerde conclusie geformuleerd die de basis vormt van het ontwerpend onderzoek. Vanuit de context van de ontwerpopdracht en het voorstel van ontwerpconcept werk je een ontwerpoplossing uit die een antwoord formuleert op onderstaande onderzoeksvraag. Zowel de ruimtelijke behandeling van de rijwoning als de uitwerking van het woonprogramma staat hierbij centraal.

Hoe realiseer je een woonprogramma in de typologie van een rijwoning  in een specifieke context en welke meerwaarde kan dit opleveren voor het gebouw, het programma en de leefkwaliteit van de bewoners?  Steeds vertrekkende vanuit de 5 morfologische handvaten.

De context en gegevens van de opdracht  worden voldoende (zelf)kritisch geïnterpreteerd. Eerder dan de vraag als probleem op te lossen door het bedenken van een variant (problem solving) gaat de student op zoek naar de meerwaarde van een alternatief.