1-Wiskunde

Studiegidsnr:1038FTIWIS
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:72
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Rudi Penne
Maggy Goossens
Paul Levrie
Kris Annaert
Annelies Fabri
Stijn Dierckx

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • Studie van reële functies van 1 veranderlijke. Definities, continuïteit, limieten, afgeleiden, onbepaalde en bepaalde integralen. Met toepassingen.
  • Krommen in het vlak: cartesische vergelijking/stelsel parametervergelijkingen. Poolcoördinaten, poolkrommen.
  • Complexe getallen.
  • Ruimtemeetkunde: punten, rechten, vlakken.
  • Lineaire algebra: matrices, stelsels, lineaire transformaties.