Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Systeemfysiologie

Studiegidsnr:1039FBDBIC
Vakgebied:Biochemie
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Niet te volgen in combinatie met vakken uit 1ste bachelor
Contacturen:50
Studiepunten:7
Studiebelasting:196
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Dirk Snyders
Alain Labro

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Cardiovasculair systeem: Bloed en hemostase; het hart als spier en circulatiepomp; hemodynamica en microcirculatie in het vasculaie stelsel; controle van de perifere circulatie; integratie van cardiale output en perifere vasculatuur in controle van bloeddruk en weefselperfisie.

Repiratoir systeem: functionele anatomie en mechanica van de ademhaling; ventilatie/perfusie verhoudingen; transport van O2 en CO2; regulatie van de ademhaling.

Nierfunctie: fundamentele principes van renale filtratie, secretie en absorptie; glomerulaire en tubulaire functie; regulatie van osmolaliteit en volume van lichaamsvloeistoffen; regulatie van electrolyten en zuur-base evenwicht.

Endocrinologisch systeem: Basisbegrippen an neuroendocriene regulatie en homeostase; specifieke functie van hypothalamo-hypofysaire as, schildklier, endocriene pancreas en bijnier.