Farmaceutische analyse I

Studiegidsnr:1039FBDFAR
Vakgebied:Farmaceutische wetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Minstens 40 studiepunten aan credits behaald uit 1ste bachelor vakken en min. 08/20 voor Algemene chemie en Algemene chemie - praktijk.
Contacturen:78
Studiepunten:7
Studiebelasting:196
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Karolien De Wael
Stefan Tinck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In het vak Farmaceutische Analyse I worden verschillende concepten van analytische chemie in detail behandeld.

Er wordt nadruk gelegd op het competent "chemisch rekenen" met concentraties, dichtheden, fracties, pH enz. zodat de student op elk moment een qualitatief en kwantitatief besluit kan trekken over het onderzochte chemische mengsel.

Inzicht in chemisch evenwicht van zuur-basereacties, neerslagreacties, complexvormingsreacties, en redoxreacties zal ook uitvoerig onderwezen en geoefend worden.

Veelgebruikte chemische analysemethoden zoals titratie, amperometrie, coulometrie en voltammetrie worden zowel uitgebreid behandeld in de theorie en oefeningen als tijdens de practica.