Bachelorscriptie

Studiegidsnr:1039FLWGES
Vakgebied:Geschiedenis
Academiejaar:2014-2015
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:12
Studiebelasting:336
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Michael Auwers
Bart Tritsmans
Bruno Blondé
Ilja Van Damme
Pieter De Graef
Karen Vannieuwenhuyze
Britt Denis
Wannes Dupont

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


Voor de bachelorscriptie worden de studenten onderverdeeld in vier of vijf groepen groepen (van maximaal 12 studenten), die elk rond verschillende perioden en verschillende thematieken werken. De concrete informatie (inhoud, structuur, fasering, enz.) wordt voor de vier verschillende groepen meegedeeld via Blackboard.