Chinees: Grammatica en taalbeheersing

Studiegidsnr:1039FLWTTA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Chinees: Grammatica en taalbeheersing
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Chinees: Grammatica 1 én Chinees: Taalbeheersing 1
Contacturen:52
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Chinees
Examen:1e semester
Lesgever(s)Ping Ng
Wim Haagdorens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus bouwt verder op de materie van 'Chinees: Grammatica' en 'Taalbeheersing' in ba1. De student kent de belangrijkste structuren van de Chinese grammatica en heeft een grondig inzicht in de syntaxis van de taal, met inzicht in verschillende registers. We raken de invloed van vertaling op grammatica aan en beschouwen de functie van zinsbouw, maatwoorden en partikels (voor onder meer bepaaldheid en getal), die de Chinese grammatica typeren, naast de andere partikels voor vorming van bepalingen en complementen. We breiden de actieve kennis van de karakters verder uit tot ongeveer 1200 karakters, die worden gebruikt in contrastieve oefeningen Nederlands-Chinees. De student leert bij het lezen van dialogen en eenvoudige teksten zowel op niveau van het karakter, het woord, de zin, en de paragraaf het gebruik te verklaren. De syllabus verschaft een overzicht van een reeks belangrijke taalkundige werken en sites uit de sinologie. Verder houden we regelmatig dictees van de verschillende hoofdstukken uit Integrated Chinese 2.