Architectonisch ontwerp 1:1

Studiegidsnr:1039FOWARC
Vakgebied:Architectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient geslaagd zijn voor 1011FOWAR en 1014FOWARC en minimum ingeschreven voor 1019FOWARC om in te kunnen schrijven voor 1039FOWARC.
Contacturen:100
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Johan Van Rompaey
Christiaan Mys
Dries Geysen
Mario Rinke

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Aan de hand van een ontwerpopdracht leert de student om te gaan met het multidisciplinair karakter van architectuur en de complexiteit van de context waarbinnen materialiseren van architectuur zich manifesteert.

De studenten leren hoe uitgangspunten van een ontwerp om te zetten in bouwinformatie. Het opzetten en uitwerken van deze bouwinformatie geschiedt met oog voor het ganse proces en met de impact van de diverse externe actoren hierin.

Bij het materialiseren van ontwerpen, analyses, ... onder de vorm van schaalmodellen, modellen, werkstukken en andere, kunnen de studenten dit werk realiseren in de studio's en de modelbouwlabo's van de Universiteit Antwerpen. Als de student een werktuig, een machine, of elk ander werkmiddel wenst te gebruiken, dan kan dit enkel met toestemming van de laboverantwoordelijke. in sommige gevallen zal de student pas een toestel kunnen gebruiken na het volgen van een opleiding. de student dient de geldende afspraken en veiligheidsvoorschriften op te volgen.