Chinees: Taal en cultuur

Studiegidsnr:1040FLWTTA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2017-2018
Semester:2e semester
Contacturen:52
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Chinees
Examen:2e semester
Lesgever(s)Ching Lin Pang

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Teksten uit het tekstboek 'Fazhan Hanyu.Zhongji Hanyu Yuedu' worden gelezen, ontleed, vertaald en becommentariëerd. Focus ligt op relevante topics in de hedendaagse Chinese samenleving: geluk in een steeds toenemende materialistische samenleving, onderwijsdruk, verwestersing, genderproblematiek, enz. Het aspect van uitdagingen in hedendaagse cultuur is steeds impliciet of expliciet aanwezig in de teksten.