2-Wiskunde

Studiegidsnr:1040FTIWIS
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:44
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Paul Levrie
Rudi Penne
Maggy Goossens
Kris Annaert
Annelies Fabri
Stijn Dierckx

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • Gewone differentiaalvergelijkingen: definities.
  • Oplossingsmethoden voor het oplossen van bepaalde types eerste orde differentiaalvergelijkingen.
  • Lineaire differentiaalvergelijkingen: definitie, eigenschappen i.v.m. de oplossingsruimte.
  • Lineaire differentiaalvergelijkingen met constante coëfficiënten: algemene oplossing van de homogene vergelijking/particuliere oplossing/algemene oplossing.
  • Toepassingen van differentiaalvergelijkingen.
  • Studie van oneigenlijke integralen, met convergentiecriteria.
  • Studie van rijen en reeksen getallen, met convergentiecriteria.
  • Studie van rijen en reeksen van functies, met speciale aandacht voor Taylor- en Maclaurinreeksen. Met toepassingen.