Middeleeuwen: cultuurgeschiedenis

Studiegidsnr:1041FLWGES
Vakgebied:Geschiedenis
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Veerle Fraeters

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus bestaat uit twee delen. In Deel 1 maken de studenten zich vertrouwd met de centrale categorieën van de middeleeuwse ideeënwereld (docent: Veerle Fraeters). De structuur van dit cursusdeel volgt de 'keten van het zijn' (scala naturae; great chain of being) die de betekenis van haast alle middeleeuwse cultuuruitingen mee bepaalt. Na een inleiding komen achtereenvolgens aan bod: (1) God, engelen&demonen,  (2) heelal en aarde, (3) tijd en geschiedenis, (4) de mens: lichaam en ziel, (5) taal en beeld. De chronologische focus is 1000-1400. Speciale aandacht gaat uit naar verhalende en visuele bronnen uit de Lage Landen, met het veelvormige genre van de middeleeuwse encyclopedie als bevoorrechte bron.
In Deel 2 wordt een thematische casus uitgediept. Thema 2019-20: Vrouwelijke visionaires: van innerlijk zien naar publieke stem (docent: Veerle Fraeters). Topics: 1) Visioen en profetie, (2) Visioen en mystiek, (3) Visioen en affectieve devotie. Invalshoeken: gender; geschiedenis van het lichaam, de zintuigen en de emoties; geschiedenis van de spiritualiteit; literatuurgeschiedenis.